11 آبان 1401
استفاده از علوم رفتاری با هدف افزایش مشارکت در نظرسنجی‌های سازمان مالیاتی

چکیده

یکی از مشکلاتی که سازمان‌های مختلف در جهان هنگام اجرای نظرسنجی بر روی مخاطبان خود با آن مواجه می‌شوند، نرخ پایین شرکت افراد می‌باشد. در یک مطالعه، مرکز بینش‌های رفتاری ایران با همکاری گروه مطالعات رفتاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، ضمن بازطراحی پرسشنامۀ رضایت مودیان سازمان مالیاتی، به ارائه راهکارهایی مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری با هدف افزایش نرخ مشارکت در نظرسنجی‌های این سازمان کردند.

از جمله مسائل مربوط به مالیات‌ستانی در کشور، سطح رضایتمندی مؤدیان مالیاتی از نحوه‌ی تعامل و ارائه خدمات توسط ماموران مالیاتی است. در واقع رصد و سنجش سطح رضایت‌مندی سبب می شود که سازمان امور مالیاتی بتواند ارتباط خود با تامین‌کنندگان اصلی مالیات را افزایش داده و به اهداف از پیش‌تعیین‌شده نزدیکتر شود. پایش و سنجش رضایتمندی مودیان مالیاتی از جمله دغدغه‌های این سازمان بوده که نیازمند بروزرسانی و تدوین ابزارهای صحیح می‌باشد.

 

مرکز بینش‌های رفتاری ایران با همکاری دکتر علیرضا چیت‌سازیان، هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، و گروه مطالعات رفتاری این دانشگاه، طرحی را با هدف بهبود نظرسنجی‌های سازمان مالیاتی اجرا کردند. در بخش اول این طرح، بر اساس نظریات علمی موجود، پرسش‌نامه و ابزار سنجش جدیدی برای گردآوری میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی طراحی شد تا جایگزین نسخۀ موجود در این سازمان شود.

 

در بخش دوم، با توجه به نیازهای این مجموعه، راهکارهایی آگاه از علوم رفتاری برای افزایش میزان مشارکت مودیان در تکمیل نظرسنجی ارائه شد. متاسفانه نتایج آخرین نظرسنجی برگزارشده توسط این سازمان حاکی از مشارکت حداقلی مودیان (چیزی در حدود 1 درصد) بود. بنابراین مطالعۀ این پدیده از لنز علوم رفتاری و استخراج موانع رفتاری موجود، اهمیتی دو چندان برای این سازمان داشت. با مطالعۀ این موانع و بکارگیری اصول رفتاری برای برطرف‌سازی آنها می‌توان میزان مشارکت مودیان را به میزان زیادی افزایش داد.

 

در بخش سوم مطالعه، این مرکز به همراه گروه مطالعات رفتاری دانشگاه امام صادق علیه السلام بدنبال طراحی و اجرای یک طرح آزمایشی با استفاده از اصول رفتاری بیان‌شده در بخش دوم، با هدف افزایش نرخ مشارکت مودیان مالیاتی در نظرسنجی می‌باشد.

درباره این فعالیت
حوزه خدمات
پیشنهاد راهبرد و سیاست
طراحی و اجرای مداخله
تاریخ
مرداد 1401
لینک کوتاه