حوزه موضوعات

ما بدنبال شناسایی و حل اصلی‌ترین چالش‌هایی هستیم که در حال حاضر جامعه با آنها روبرو شده است. چالش‌ها و مشکلاتی که عموم مردم جامعه در طول روز با آنها روبرو هستند. ما با کاربردی‌سازی جدیدترین یافته‌های علمی قادر به ارائۀ توصیه‌های آگاه از علوم رفتاری برای چالش‌های موجود در حوزه‌های سیاستی مختلف هستیم. در اینجا می‌توانید با حوزه‌های موضوعی فعالیت ما آشنا شوید:

فرهنگ و سرمایه اجتماعی

موضوعاتی چون بهبود مشارکت‌های اجتماعی، اعتماد بین‌فردی، امید، فعالیت‌های نوع‌دوستانه و حفظ و ترویج گنجینۀ فرهنگی کشور

دولت و سیاست‌های عمومی

کمک به تحقق حکمرانی خوب و اصول و الزامات آن جهت بهبود کارکردها و ارتقای دستیابی به نتایج مطلوب

سلامت عمومی و بهزیستی

افزایش سلامت عمومی در سه بخش پیشگیری، درمان و تشویق به انجام رفتارهای سلامت

ارتباطات و رسانه

کارآمدسازی اطلاع‌رسانی عمومی و کمک به حل چالش‌های فضای رسانه‌ای کشور مانند انتشار اخبار جعلی

امور اجتماعی

کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی چون اعتیاد و جرائم شهری و بهبود شاخص‌های مطلوب اجتماعی

آموزش

اصلاح و بهبود سازوکارها و فرایندهای آموزشی در مقاطع سنی مختلف

رفتار مصرف‌کننده

شناخت و بهبود الگوهای مختلف مصرف مادی و غیرمادی جامعه

امنیت

بالا بردن سطح تاب‌آوری اجتماعی و بهبود کارکرد جامعه در برابر تهدیداتی چون جنگ‌های نظامی، غیرنظامی و حوادث غیرمترقبه

نظام تامین مالی

کمک به تصمیم‌گیری بهتر در استفاده از خدمات بانکی و بیمه‌ای و بهبود فرایندهای مالیاتی

تولید و اشتغال

کارآمد سازی فرایندهای کاریابی، بهبود محیط‌های کسب و کار و استفاده از تولید داخل

مدیریت شهری

افزایش استفاده از خدمات شهری و رفع چالش‌های مرتبط با ادارۀ شهرها

رفتار سازمانی و نظام اداری

افزایش کارآمدی سازوکارها و دستاوردهای سازمانی و بهبود فرایندهای خدمت‌رسانی

انرژی و محیط زیست

اصلاح الگوها و سبک‌های مصرف و تشویق به رعایت رفتارهای سبز نسبت به محیط زیست