منابع

لازمۀ اثرگذاری واقعی، بروزبودن و حرکت در مرزهای دانشی و روشی یک رویکرد می‌باشد. ما ضمن مطالعه و تسلط بر ادبیات جهانی رویکرد بینش‌های رفتاری، همواره در تلاشیم تا در جریان جدیدترین یافته‌ها و دستاوردهای آن قرار بگیریم. با توجه به نوین بودن این دانش در دنیا، قصد داریم برای اولین بار این دانش را وارد کشور کرده و به ترویج و معرفی این رویکرد در ایران بپردازیم. در این بخش برخی از مهمترین نشریات علمی و مراکز بینش‌های رفتاری در دنیا را معرفی کرده‌ایم. همچنین برای علاقه‌مندان به آشنایی با این رویکرد، برخی از مهمترین کتاب‌های علوم رفتاری و بینش‌های رفتاری را در این بخش گرد هم آورده‌ایم.

کتاب‌: علوم رفتاری
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions

Dan Ariely
HarperCollins

Scarcity: Why Having Too Little Means So Much

Sendhil Mullainathan and Eldar Shafir
Times Books

Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

Richard Thaler
W. W. Norton & Company

Nudge: The Final Edition

Cass Sunstein and Richard Thaler
Penguin Books

Influence: The Psychology of Persuasion

Robert Cialdini
Collins Business Essentials

Thinking, fast and slow

Daniel Kahneman
Farrar, Straus and Giroux

کتاب: بینش‌های رفتاری
Designing for Behavior Change

Stephen Wendel
Oreilly

Behavioral Science and Public Policy

Cass R. Sunstein
Cambridge Elements

The Behavioral Foundations of Public Policy

Eldar Shafir
Princeton University Press

Handbook of Behavioral Change and Public Policy

Holger Strasshein & Silke Beck
Edward Elgar Publishing

Inside the Nudge Unit

David Halpern
WH Allen

Behavioral Insights for Public Policy – Concepts and Cases

Kai Ruggeri
Routledge

برای دریافت مشورت راجع به منابع(اعم از مراکز BI، نشریات علمی و کتاب‌ها) و آشنایی با منابع بیشتر با ما تماس بگیرید. برای این کار می‌توانید یا از صفحۀ ارتباط با ما اقدام کنید یا بصورت مستقیم به ما پیام دهید.