15 آبان 1401
برگزاری دور دوم حلقه مطالعاتی-آموزشی «آشنایی با رویکرد بینش‌های رفتاری»

چکیده

فصل دوم از حلقه مطالعاتی «آشنایی با رویکرد بینش‌های رفتاری» تابستان ۱۴۰۱ با حضور ۱۶ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان برتر رشته روانشناسی دانشگاه‌های تهران برگزار شد.

فصل دوم از حلقه مطالعاتی «آشنایی با رویکرد بینش‌های رفتاری» تابستان ۱۴۰۱ با حضور ۱۶ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان برتر رشته روانشناسی دانشگاه‌های تهران برگزار شد.

این حلقه مطالعاتی در طی ۱۲ جلسه ۲ ساعته به صورت حضوری و با مشارکت فعالانه دانشجویان در خانه اندیشه ورزان ایران تشکیل شد.

در طی این حلقه مطالعاتی یکی از منابع اصلی رویکرد‌ بینش‌های رفتاری و نیز چارچوب‌های اصلی این رویکرد به صورت جمعی و با ارائه اعضای حلقه مطالعه و پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداخته شد.

همچنین در طی این جلسات، بررسی پژوهش‌های کاربردی صورت گرفته در جهان نیز در حوزه‌های سیاستی گوناگون اعم از بهداشت و سلامت، آموزش و تربیت، اقتصاد و مالی، فعالیت خیریه‌ای و نوع دوستانه، انرژی و محیط زیست، فقر و رفاه، جرم و جنایت، اشتغال و محیط کار و غیره نیز صورت گرفت.

درباره این فعالیت
حوزه خدمات
آموزش و شبکه‌سازی
تاریخ
تابستان ۱۴۰۱
لینک کوتاه