11 آبان 1401
آشنایی با رویکرد بینش‌های رفتاری و ابزارهای سیاستگذارانۀ آن

چکیده

مرکز بینش‌های رفتاری ایران به درخواست اندیشکدۀ فطن و در راستای رسالت خود مبنی بر آموزش، مشاوره و توانمندسازی سازمان‌های مختلف نسبت به رویکرد بینش‌های رفتاری، مجموعه جلساتی را در یک‌سال گذشته با حضور اعضای این اندیشکده و سایر علاقه‌مندان به این موضوع برگزار کرد.

یکی از کارهای ما در مرکز بینش‌های رفتاری ایران، برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی برای سازمان‌های علاقه‌مند به مبحث بینش‌های رفتاری می‌باشد. در این جلسات بنابر درخواست آن سازمان، مباحث مختلفی در ارتباط با این موضوع مطرح و حول آن گفتگو خواهد شد.

 

در طول یک‌ سال گذشته و از شهریور 1400، مجموعه جلساتی توسط این مرکز برای اعضا و پژوهشگران اندیشکدۀ فطن برگزار شد. در طول این جلسات ضمن آشنایی اولیه با علوم رفتاری کاربردی و رویکرد بینش‌های رفتاری، ابزارها و اصول پر تکرار این رویکرد به همراه کیس‌هایی واقعی از اجرای آنها در چالش‌های مختلف سیاستگذاری در جهان مرور شده و به بحث گذاشته می‌شد. در بخش دوم جلسات نیز بنا به درخواست این اندیشکده، نمونه‌هایی جهانی و موفق از کاربرد این رویکرد در حوزه‌های موضوعی چون نظام اداری، فساد، اقتصادی، مدیریت شهری و فقر و رفاه مورد بررسی قرار گرفت.

 

در مجموع این جلسات، حدود 100 نمونه از مثال‌های واقعی طراحی و اجرای مداخلات رفتاری توسط تیم‌های BI مختلف جهان بیان شد و در دل آن تلاش شد تا تصویری از کاربردهای متنوع این رویکرد در سیاست‌گذاری و حل چالش‌های مختلف ارائه شود.

درباره این فعالیت
حوزه موضوعی
دولت و سیاست‌های عمومی
حوزه خدمات
آموزش و شبکه‌سازی
تاریخ
شهریور 1400 - مهر 1401
لینک کوتاه