16 آبان 1401
سنجش تصویر شخصیت‌ها و نهادهای ملی مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری و رویکردی فرآیندمحور

چکیده

دستیابی یه تصویری حقیقی از اشخاص و نهادهای ملی، مسئله‌ای مهم در تمام کشورهاست که با اهداف متفاوتی صورت میگیرد. در پروژه حاضر، تصویر شخصیت‌ها و نهادهای ملی کشور مبتنی بر نظریات شناخت اجتماعی، روانشناسی سازمانی و روانشناسی سیاسی با رویکردی فرایند محور سنجیده می‌شود.

دستیابی یه تصویری حقیقی از برداشت و ادراک عموم مردم یک جامعه نسبت به یک شخص، سازمان، نهاد و حتی برند، یکی از حوزه‌های مهم در روانشناسی اجتماعی است که با گسترش دنیای آنلاین و جریان سریع اطلاعاتی اهمیتی بیش از پیش یافته است چرا که ادراک مردم از این موارد در طی زمان ثابت نبوده و به شدت تحت تاثیر اخبار (اعم از حقیقی و جعلی)، وقایع و اتفاقات مهم روز جامعه قرار دارد و از طریق تعدیل رفتاری و اطلاعاتی می‌توان این ادراک را تغییر داد. از این رو پایش مستمر برداشت و ادراک مردم به ویژه در سال‌های اخیر، مورد توجه شرکت‌های خصوصی و برندها، سازمان‌ها، سیاستمداران و دولت‌ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، در پروژه حاضر تلاش می‌شود مبتنی بر نظریات شناخت اجتماعی، روانشناسی سازمانی و روانشناسی سیاسی، از طریق رویکردی فرآیند محور و با ابزار پیمایش و داده کاوی، تصویر شخصیت‌ها و نهادهای ملی کشور به شکل سیستماتیک سنجیده شود تا تصویر این نهادها در افکار عمومی کشور به صورت واقع بینانه و دور از حدس و گمان فهمیده شود.

درباره این فعالیت
حوزه موضوعی
دولت و سیاست‌های عمومی
حوزه خدمات
تحلیل داده و یادگیری ماشین
تاریخ
مهر ۱۴۰۱
لینک کوتاه