آموزش، مشاوره و شبکه سازی

ما می‌دانیم، مانند آنچه امروزه در بسیاری از کشورها رخ داده است، ترویج رویکرد سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی و به‌صورت ویژه استفاده از بینش‌های رفتاری در تمام مراحل چرخۀ سیاست‌گذاری، قادر است نگاه و پتانسیلی جدید و در عین حال قدرتمند برای حل چالش‌های اجتماعی ارائه دهد. ازاین‌رو در کنار استفاده از این رویکرد و تجربۀ ب‌کارگیری آن در مشکلات کشور، علاقه داریم تا طیف وسیعی از سیاست‌گذاران، اندیشمندان، نخبگان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان را با این حوزۀ جدید جهانی آشنا کنیم. در این راستا، با ارائۀ آموزش و مشاوره‌های اختصاصی، این ظرفیت را در سازمان‌های مختلف ایجاد می‌کنیم تا خود به پیاده‌سازی این رویکرد اقدام کنند. همچنین با برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، جلسات ترویجی و ارائۀ دانش به‌روز بینش‌های رفتاری از طریق تالیف و ترجمۀ کتاب و محتوای موجود، به این مهم دست پیدا خواهیم کرد. در کنار آن، ارادۀ ما بر حفظ ارتباط حداکثری با نهاد دانشگاه و تعامل دوجانبه با آن، با هدف اتصال یافته‌های نظری علوم رفتاری به مشکلات اجرایی و واقعی کشور می‌باشد.